مجله کودک 332 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 35

غنچهای بود که لابهلای برگها روییده باشد. لبخندی زد و گفت: «چهقدر قشنگ است! درست همانطور که در خواب دیده بودم.» بعد، بچّه را از مادربزرگ گرفت. او را بغل کرد و بوسید و در گوشش گفت: «به خانهی ما خوش آمدی پسرم!» در همان موقع، در اتاق باز شد و امامموسی(ع) وارد شد. لبخندی به لب داشت و یک شاخه گلمحمدی در دستش بود. نجمه گل را دید و با تعجّب پرسید: «این گل کجا بود؟ هنوز که بهار نیامده!» امامموسی خندید و گفت: «چرا، بهار آمده. امروز مدینه پر از گل شده. بارانی که دیشب بارید، همهی گلها را از خواب بیدار کرد.» بعد، جلو آمد. گل را روی بالش نجمه گذاشت و گفت: «قدم پسرت مبارک باشد.» نجمه خندید و بچّه را به پدر داد. امامموسی(ع) پسرش را در بغل گرفت. او را بوسید و بویید و گفت: «زیباتر از آفتاب است. خوشبوتر از گلاب است.» مادربرزگ به امامموسی(ع) نگاه کرد و پرسید: «پسرم، اسمش را چه میگذاری؟» امام گفت: «اسمش علی است. امّا دوست دارم رضا صدایش کنم.» آن وقت، پیشانی بچّه را بوسید و گفت: «رضای من، رضای خداست. او هدیه خدا به ماست.» و بعد در گوش رضا، اذان گفت... کتاب، چندین فصل دیگر هم دارد که با خواندن آنها روایت کاملی از زندگانی و شهادت امامرضا(ع) پیدا میکنید. کتاب به بهای 420 تومان چاپ و منتشر شده است. نام جنگنده : هاریر دریایی MK2 کشور سازنده : انگلستان تیپ : چند منظوره، فرود و برخاست دریایی موتور: رولزرویس پگاسوس حداکثر سرعت: 1185 کیلومتر در ساعت تجهیزات : دو مسلسل «آدن» 25 میلی متری 5 موشک «ساید ویندور» و «آمرام»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 35