مجله کودک 334 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 334 صفحه 4

یک خاطره هزار پند می­شود این را بدهید بدوزند؟ حضرت امام (س) هرگز به همسرشان دستور کاری را نمی­دادند. مثلاً وقتی دکمه­ای از پیراهنشان می­افتاد، به همسر خود می­گفتند: می­شود این را بدهید بدوزند؟ نمی­گفتند: «خودت بدوز.» و احیاناً اگر روز بعد دکمه دوخته نشده بود، نمی­گفتند: « چرا ندوخته­اید؟» بلکه می­گفتند: کسی نبود بیاید بدوزد؟ ایشان تا آخر عمر مبارکشان هرگز به خانم خود نگفتند: «یک لیوان آب به من بده.» اما خود مکرراً این کار را برای خانم می­کردند. مثلاً می­دانستند همسرشان فراموش می­کنند قرصشان را بخورند و آن را به این ترتیب یادآوری می­کردند. نام جنگنده: داگلاس A3 کشور سازنده: آمریکا تیپ: بمب­افکن استراتژیک- حمل و نقل کننده موتور: پرات و ویتنی حداکثر سرعت: 982 کیلومتر بر ساعت تجهیزات- دو اسلحه 20 میلی­متری در دم هواپیما- حمل 5443 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 334صفحه 4