مجله کودک 334 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 334 صفحه 30

هنرهای رزمی دفاع و حمله با اسلحه در آیکیدو در شماره­های گذشته با تصاویر دو چوب مورد استفاده در آیکیدو که از شاخه­های کاراته است، آشنا شدید. «بوکوتو» شمشیر چوبی و «جو» دو شمشیر نازک چوبی در این ورزش است. در این شماره و در آخرین قسمت از معرفی رشته ورزشی آیکیدو، با دفاع و حمله توسط چوب آشنا می­شوید. 1 حمله با بوکوتو و سد کردن حرکت شمشیر حریف 2 دفاع کننده به سرعت به مهاجم تبدیل می­شود و ضربه خود را به ناحیه­ی گردن وارد می­کند. 3 در تکنیک «اوتوشی تسوکی» حمله کننده با خالی کردن جا، با بوکوتوی خود به حریف حمله می-کند. نام جنگنده: هانتیگ کشور سازنده: انگلستان تیپ: دو نفره آموزشی موتور: بریستول سیدلی حداکثر سرعت: سرعت 708 کیلومتر بر ساعت تجهیزات: --

مجلات دوست کودکانمجله کودک 334صفحه 30