مجله کودک 363 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 363 صفحه 5

می گرفتم و برای خرید به بازار می­رفتم. هر چه باقی می­ماند، به عنوان تنخواه نگه می­داشتم. یک روز خدمت ایشان رسیدم و گفتم: «این چیزها را می­خواهیم و جمعش این قدرمی شود.» مبلغ را که گفتم امام (س) فرمودند: در جمع اشتباه کردی. من دوباره شروع کردم به جمع زدن و گفتم: «جمعش درست است.» ایشان سکوت کردند و فقط پول را دادند. من به بازار رفتم و خرید کردم. دست آخر دیدم پول زیاد آوردم. فهمیدم که در جمع کردن، 9 فرانک را 90 فرانک حساب کرده ام. خدمتشان رسیدم و گفتم: «حاج آقا! من اشتباه کردم و پول زیاد آوردم.» فرمودند: من همان صبح فهمیدم، می­خواستم خودتان بفهمید. این نکته ریز و لطیفی است. اگر ایشان همان صبح روی حرف خودشان پافشاری می کردند، من احساس می­کردم که در این خانه به من اطمینان ندارند و دلسرد می­شدم. اما وقتی که ایشان به من اعتماد کردند، چقدر ارتباط خالصانه شد. از سال 1900 میلادی به بعد، یوونتوس به فوتبال قهرمانی ایتالیا وارد شد. لباس اولیه تیم در این سال ها، به رنگ مشکی و صورتی بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 363صفحه 5