مجله کودک 363 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 363 صفحه 35

می روم و از آنجا، پیرمرد را صدا می­زنم.» گاو گفت: «لازم نیست به پشت بام بروی، بپر روی شاخهای من و از آنجا او را صدا بزن.» خروس پرید روی سر گاو، یک پایش را روی شاخ چپ او گذاشت، یک پایش را هم روی شاخ راست او گذاشت و بعد صدا زد: ـ قوقولی قوقو... خروس چند مرتبه پیرمرد را صدا کرد، امّا این کار بی فایده بود. پیرمرد از آنجا خیلی دور بود و صدای خروس به او نمی رسید. حیوانات خانه تصمیم گرفتند همه با هم به طرف تپه بروند و از آنجا، پیرمرد را صدا کنند. آنها به طرف تپه دویدند. سگ زودتر از بقیّه رسید. همه جا را بو کشید، همه جا را نگاه کرد، امّا نشانی از پیرمرد ندید. آن وقت از تپه بالا رفت و صدا زد: «عوعو... عوعو...» صدای سگ توی هوا چرخید امّا به گوش پیرمرد نرسید... آیا تلاش حیوانات مزرعه نتیجه خواهد داد؟ باید ادامه قصه را در کتاب که به بهای 240 تومان چاپ و منتشر شده است، دنبال کنید و بخوانید. «آنتونیو چیمنتی»، 38 ساله، دروازه بان دوم یوونتوس، پیراهن شماره 12 را بر تن می­کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 363صفحه 35