مجله کودک 389 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 389 صفحه 16

13 رجب - ولادت حضرت امام علی ( ع ) ذوالفقار آن روز برای (( ابوحنّان )) روز عجیبی بود. چرا که عاقبت، از میان لشگریان سپاهی کفّار نوبت او رسیده بود تا خود را برای نبرد با نام­آمرترین جنگجوی سپاه اسلام یعنی حضرت علی ( ع ) اماده کند. ترس، سرتاپای ابوحنّان را فرا گرفته بود. با قدم­هایی لرزان و چشم­هایی که اضطراب در آن به راحتی دیده می­شد، خود را به میدان رساند تا تن به مبارزه با شجاع­ترین و مبارزترین جنگجوی سپاه اسلام بدهد. طولی نکشید که ابوحنّان هم مانند سایر کسانی که پیش از این با حضرت علی ( ع ) مبارزه کرده بودند، مغلوب رشادت و شجاعت ایشان شد و در حالی که شمشیرش را از دست داده بود، خود آمادۀ پذیرش شکست و مرگ در میدان کرد. ابوحنّان گمان می­کرد آخرین لحظه­های زندگی­اش را سپری می­کند. چرا که حتّی شمشیرش را نیز از دستداده بود و موضوع تمبر: نشان دولتی آلبانی قیمت: ندارد سال انتشار: ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 389صفحه 16