مجله کودک 390 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 17

5.از شهرهای کشورمان که باقلوای آن معروف است - ناتوان و رنجور 6. کسی که شهادت می دهد - لحظه ای ، فوری و زود گذر. 7. پر از نور. 8. تردید ودودلی . 10. پایه و ریشه. 11. پر آوازه و دارای شهرت - سلطان جنگل! 12. «پایان کبوتر نیست»، به معنای فنا و نیستی - نظر، جمع آن «آرا» می باشد. 13. نامی زنانه - گیج وکم هوش. 14. عدد نخست - ذرات بخار پراکنده درهوا. 15. تمام و بی عیب و نقص. 16. پرنده ی شکاری - کجاست؟ Ÿ موضوع تمبر: طراحی هنری Ÿ قیمت : 60 واحد Ÿ سال انتشار: ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 17