مجله کودک 392 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 392 صفحه 12

بسیار زیادی این کار را انجام داده­ام. طبیعتاً در اثر تمرین زیاد انگشتان من یاد گرفته­اند که چگونه با صفحه کلید کار کنند. وقتی انگشتانتان به درستی کارشان را انجام دهند می­توانند با اعتمادتان توجه خود را صرف متن دست نوشته کنید. این کیلومترها مطلب در ذهن­تان می­ماند؟ معمولاً وقتی یک مطلب را حروفچینی می­کنم آن را به دقت می­خوانم و طبعاً در ذهنم هم می­ماند. در خیلی از موارد، مطالب نیاز به ویراستاری دارند که آنها را در حین حروفچینی اصلاح می­کنم. مواقعی لازم است تا کلماتی به متن اضافه و یا از آن کم شود که در این کار همزمان در خلال کارم انجام می­دهم، البته با اجازه و هماهنگی با نویسنده متن و یا سردبیر. شما با دست خط­های مختلفی روبرویید. می­گویند خط نشانه شخصیت آدم است. بعضی مواقع با خط­های خیلی خوبی روبروییم و همین کار حروفچینی را راحت­تر می­کند. اما گاهی هم با دست خط­هایی روبرو می­شویم که بسیار خواندنش سخت است و حتی گاهی هم قسمت­هایی از آن را اصلاً نمی­توان خواند. در این مواقع چه کار می­کنید؟ البته من طی تجربه می­توانم خیلی از دست خط­های بد را هم بخوانم و این را هنر بزرگی می­دانم ( خنده ). بعضی از همکاران حروفچینی که سر خواندن یک کلمه گیر می­کنند برای خوانده شدنش از من کمک می­خواهند معمولاً به راحتی کلمه مورد نظر کشف می­کنم. اما به هر حال گاهی هم پیش آمده که این قدر بد خط بوده که مجبور شده­ایم با نویسنده آن مطلب تماس بگیریم و از خودش کمک بخواهیم. اما نکته جالب این است که حتی گاهی در این گونه مواقع هم، وقتی اصل متن را ه نویسنده­اش نشان داده­ایم، خود او هم نتوانسته بخواند که موضوع تمبر: طراحی هنری قیمت: 50 واحد سال انتشار: 1922

مجلات دوست کودکانمجله کودک 392صفحه 12