مجله کودک 397 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 8

ولی شهیدانش که باهنر بودند، برایش از دنیا عزیزتر بودند *** بسوزد آن دستی که سوخت جانش را گرفت، از دستش بسیجیانش را *** همیشه غمگین است در جمارانش چهقدر مظلومند امام و یارانش... «دوست» سالروز شهادت، شهیدان رجایی و باهنر را گرامی میدارد. موضوع تمبر: طراحی هنری آفریقای جنوبی قیمت: یک واحد سال انتشار: 1869

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 8