مجله کودک 403 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 26

دست خدا جعفر ابراهیمی دستی گل خورشید را چید از باغ این دنیای زیبا گلهای پاک روشنایی رفت از میان باغ دنیا **** دستی دگر بذر ستاره برکشتزار آسمان ریخت آنگاه در نزدیک آنها دستی دگرفانون آیخت **** Ÿ موضوع تمبر: پوشش گیاهی کره جنوبی Ÿ قیمت : صدو پنجاه واحد Ÿ سال انتشار : 1996

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 26