مجله کودک 405 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 405 صفحه 25

جدول مربع ومستطیل افقی 1. آن را از زبان «راوی» می توان شنید. 2. توان و رمق - آواز و آهنگ 3. چاشنی غذا - جوی خون - گوچه فرهنگی پخته و غلیظ شده 4. رفیق و همراه - «دست » عرب. 5. به معنای «نقش» در نمایش ها ، در ماشین هم یافت می شود -درخشان ونورانی - ویتامین انعقاد خون. 6. خوشحال و شادمان عمودی 1. سبزی بد بود 2. دوازده ماه را گویند 3. با «کمان» که همراه شود، در آسمان ، بعد از باران تشکیل می شود. 4. تعجب زنانه - اول نیست! 5. خاک کوزه گر 6. واحد پول ژاپن 7. ماهی گیرها از آن استفاده می کنن - کجاست؟ 8. آبی که از کوه یا بلندی سرازیر می شود و به پایین می ریزد. Ÿ موضع تمبر : منظره طبیعی مالزی Ÿ قیمت : 4 واحد Ÿ سال انتشار: 1043

مجلات دوست کودکانمجله کودک 405صفحه 25