مجله کودک 414 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 6

مهربان ترین پرنده (برای حضرت قاسم(ع)) علی اصغر نصرتی از میان این قفس که زندگیست مهربانترین پرنده نیز رفت او مگر در آسمان چه دیده بود که از این زمین خسته تیز رفت شاید آن طرف به رسم پیشکش از برای او ستاره چیده بود آن که خود فراتر از ستاره بود آن که هم نژاد با سپیده بود -نام : دیدیه دروگبا -سن: 31 سال -ملیت: ساحل عاج -باشگاه قبلی : مارسی -باشگاه فعلی: چلسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 6