مجله کودک 414 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 20

تا که او رفت ناله ها کردیم نوحه خواندیم و اشک افشاندیم وای خورشید مهربانی ها رفت سوی خدا وما ماندیم -نام : رومن پاولوچنکو -سن: 27 سال -ملیت : روس -باشگاه قبلی: اسپارتاک مسکو -باشگاه فعلی: تاتنهام

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 20