مجله کودک 414 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 38

نقاشی درچهارخانه اردک اردک ها بیشتر وقت خود را در آب می گذرانند. پرهای بدن آنهاازماده روغنی پوشیده شده است که نمی گذارد بدن این حیوانات خیس شودودراآب فروروند . بایک مربع بزرگ که آن را به 9 خانه تقسیم کرده ایم ،نقاشی خودراآغازمی کنیم. طرح ساده ای ازبدن اردک راداخل این مربع نقاشی می کنیم . بال هاودم حیوان رابه طرح اولیه خوداضافه می کنیم. -نام: رونالدینیو -سن : 29سال -ملیت : برزیل -باشگاه قبلی : بارسلونا -باشگاه فعلی : آ.ث میلان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 38