مجله کودک 416 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 7

زندگی اگر این بود پست بود و بیهوده زندگانی ما بود قصه ای غم آلوده مثل بوته، بعد از مرگ رشد دیگری داریم در بهار رستاخیز عمر بهتری داریم بوته بدی حتما میوه بدی دارد خوش به حال آن کس که بذر خوب می کارد در تاخت کردن که حرکت چهارم اسب است اسب با سرعتی بیشتر از چهار نعل حرکت می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 7