مجله کودک 417 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 21

پسر قهرمان طراح: بابک قریب، رنگ: به راد قریب قسمت دهم نام اسب: ولش کوهستان ویژگی کلی : قدرت همکاری و تربیت پذیری خوبی داردف چابک و چالاک است. رنگ: خاکستری تیره، قهوه ای، خرمایی تیره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 21