مجله کودک 419 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 9

قطره قطره اشک ابر میچکد به دشت و کوی پرخروش و پرثمر میدود درون جوی رعد و برق و کوه و دشت آسمان و ابر و آب سبزه و گیاه و گل نور و باد و آفتاب میخورد به چشم تو هر چه، هر که، هر کجاست آفریدگار آن مهربان خدای ماست نام اسب: اورلف ویژگی کلی : همان اسب روسی اورلف است. که گاهی به رنگ مشکی و قهوهای تیره هم دیده می شود. اورلف ، سری کوچک و گردنی بلند دارد. این اسب یکی از سریعترین اسبهای جهان است. رنگ: مشکی و قهوهای تیره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 9