مجله کودک 419 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 19

جانشین تلسکوپ هابل سالهاست که تلسکوپ فضایی هابل مانند چشم تیزبین و بیدار انسان، به فضا نگاه میکند، اطلاعات جمعآوری می کند، تولد و مرگ ستارهها را میبیند و از کهکشانها برای ما خبر میآورد. این تلسکوپ اکنون به دوران پیری و بازنشستگی خود نزدیک شده است. قرار است از سال 2014 ، تلسکوپ فضایی "جیمز وب" جایگزین هابل پیر شود. تلسکوپ جیمز وب تواناییهای زیادتری نسبلت به تلسکوپ هابل دارد. مثلا این تلسکوپ جدید براتی دیدن جهان از پرتو فروسرخ استفاده میکند در حالی که هابل از امواج نور معمولی و پرتو فرابنفش استفاده میکرد. پرتو فروسرخ باعث می شود تا توانایی نام اسب: آخال - تکه ویژگی کلی: از بهترین اسبهای جهان برای مسابقات سوارکاری، پرش و نمایش است. آخال تکهپاهایی بلند و ظریف دارد و در نگاه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 19