مجله کودک 419 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 22

پسر قهرمان طراح: بابک قریب رنگ: بهراد قریب قسمت دوازدهم مقاومت زیادی نسبت به سرما پیدا کرده است. اهالی، از موی دم و یال اسب باشکر برای خود بالاپوش و کت مخصوص تهیه میکنند. رنگ: قهوهای روشن وبلوطی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 22