مجله کودک 420 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 420 صفحه 20

جدول 88 خانه ای افقی 1. متضاد "نادان" به معنای آگاه. 2. میله ی آهنی ضخیم که برای بلند کردنو حرکت دادن اجسام سنگین به کار می رود. 3. با "بازدم" همراه است - حرف صریح و بی پرده. 4. حرف همراهی - غذای بیمار - فلز سرخ رنگ 5. دل آزار کهنه ! - اثر چربی بر روی لباس - از آلات موسیقی 6. مایه ی حیات - محصول آب و صابون! مروارید درشت. معمولا مسجد دارای قسمتی به نام ایوان است. قسمتی از فضای مسجد هم به محل وضو گرفتن اختصاص دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 420صفحه 20