مجله کودک 421 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 421 صفحه 8

قصههای زندگی امام خمینی نامه دردناک این قصه را آقای حسن عارفی، پزشک معالج امام نقل کرده است: یک روز صبح ساعت 8 در جماران خدمت امام رسیدم. قرار و برنامهی معمول ما این بود که ساعت 8 خدمت امام می رسیدیم و ایشان را معاینه می کردیم، فشارشان را میگرفتیم احوالپرسی می کردیم و ... بعد آنهایی که کشیک نبودند می رفتند و بقیه پیش امام می ماندند. آن روز کشیک من نبود. من کشیک را تحویل دیگران دادم و برگشتم به بیمارستان. همین که به بیمارستان رسیدم، به وسیله دستگاه گیرندهای که در جیبم بود، به من خبر دادند که زود با شماره فلان تماس بگیر! تام توماس کت یا همان تام، گربه بدجنسی است که همیشه به دنبال به دست آوردن جری است. اما او در پس ظاهر بدجنس خود، گاهی قلب مهربان و احساساتی هم دارد. تام در قسمتهای اول تام و جری به نام "جاسپر" شناخته می شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 421صفحه 8