مجله کودک 423 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 37

براساس طراحی اولیه، جزئیات چهره و اندام گاو را نقاشی می کنیم. این کار را با صبر و حوصله انجام میدهیم. در این قسمت ، محل های سایه زدن و تاریک و روشن کردن نقاشی را می بینید.با این کار نقاشی شما حالت سه بعدی پیدا می کند. در نهایت ، گاوها پس از رنگ آمیزی به این شکل در می آید. نام : پول چلا محل اصلی رویش: آمریکا اندازه گل: 5 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 37