مجله کودک 427 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 20

بوسه بر چهره نورانی تو بوسه بر خورشید است گل گرم نفست بر سر من گل صد امید است نمای جلو چراغهای جلو به طور اختصاص در خط تولید چراغهای هوندا به صورتی ساخته شده است که میتوان یک چراغ را خاموش کرد و از چراغ دیگر استفاده نمود

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 20