مجله کودک 427 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 43

نمای پشت لاستیکهای رادیال (پهن) بریجستون با ترمزهای 4 پیستوندار نمای جلو سیستم خنککننده با استفاده از آب در قسمت جلو طراحی شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 43