مجله کودک 428 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 12

نیروها داشته باشد، بارهای زنده مانند آدمهایی که در ساختمان رفت و آمد میکنند و بارهای مرده مانند بارهای مصالح ساختمانی متمرکز است. تکنولوژی گرایش دیگری از رشته معماری است که به شیوههای جدید معماری میپردازد. معماری با گرایش شهرسازی هم همانطور که از نامش پیداست طراحی بافت کلی یک شهر را مد نظر دارد. به صورت جزئی تنها به یک بنا نگاه نمیکند و نگاه کلیتری به اندازه یک شهر دارد و در زمینه چیدمان شهری، از ساختمانها گرفته تا صندلیهای داخل پارک و تیرهای چراغ برق و... کار میکند. معماری با گرایش مرمت بناهای باستانی نیز به ترمیم ساختمانهای قدیمی که ارزش تاریخی دارند میپردازد. حالا برگردیم به سوالتان. رشته معماری با گرایش معماری، هنریترین رشته معماری است. اگرچه در سایر گرایشهای رشته معماری با فرمولها و محاسبات روبرو هستیم اما در معماری با گرایش معماری خیلی از دروس هنری را هم فرا میگیریم. در کنار دروس کاملاً فنی مانند ایستایی یا سازههای فلزی و بتونی، دروسی مانند عکاسی، بیان معماری و درک محیط فراگرفته میشود. از بیان معماری و درک محیط بگویید. چنین دروسی شما را وا میدارند که بیشتر دقت کنید و در نتیجه به بهتر دیدن شما کمک میکنند، وقتی از طبیعت طراحی میکنید با قوانین پرسپکتیوش آشنا میشوید، با ترکیببندیها و تناسباتش آشنا میشوید، چنین شناختهایی میتوانند چون یک الگو برای شما عمل کنند. از طبیعت الگو گرفت و خانههایی نزدیک به خصوصیات طبیعت ساخت؟ نه منظورم این نبود که این فراگرفته میشوند تا ساختمانی بسازیم که همخوان با طبیعت باشد. در معماری میتوانیم بنایی بسازیم که تقریباً همجنس طبیعت و با محیط همگون باشد و هم میتوان بنایی ساخت که در تضاد کامل با آن باشد. منظورم فراگیری هماهنگیها، گرمی و سردی رنگها، تناسبات انسان در محیط، احساس او و.... بود. از چنین شناختهایی بعدها در طراحی یک بنا میتوان بهره گرفت. وقتی میخواهید طراحی داخلی یک بنا را انجام دهید مصالح چگونه باید کنار هم قرار گیرند تا محیطی دلپذیر فراهم شود؟ ترکیببندیها، تناسبات و رنگها را با استفاده از چه پیشزمینههای ذهنی انتخاب میکنید؟ از شروع کار معماری تا طراحی داخلی و مراحل پایانی کار. شما در کدام زمینه فعالیت میکنید؟ معماری با گرایش معماری از طراحی یک بنا شروع میشود اما در تمامی مراحل ساخت بنا و نمای پشت یکی از زیباترین طراحیهای موتورسیکلت در زمان تولید آن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 12