مجله کودک 428 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 32

«بل مونی» نویسندهای است که با چاپ مجموعه داستانهای «کیتی دختر آتشپاره» معروفیت زیادی برای خود کسب کرده است. کتابهای کیتی درباره دختری است که به قول نویسنده، مانند بچه کوچولوی خودش، میخواهد در زندگی همه کاری انجام دهد و کمی هم شیطان و به اصطلاح، «آتشپاره» است. مجموعه 14 جلدی «کیتی دختر آتشپاره» توسط انتشارات افق به زبان فارسی ترجمه شده و بسیار خواندنی است. ما از این مجموعه، کتاب «من از خیلی چیزها سردر میآورم!» را انتخاب کردیم که با ترجمه روان نوشین ابراهیمی در سههزار نسخه چاپ و منتشر شده است. کمی با حال و هوای این مجموعه آشنا شوید. هوندا 6 FC موتورسیکلتی سنگین وزن (309 کیلوگرم!) بزرگ و جاگیر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 32