مجله کودک 459 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 8

قصّههای زندگی امام خمینی سوغات مشهد خانم مریم کشاورز، نوهی برادر امام نقل میکند: آن روزها من بچه بودم و برایم جالب و قشنگ بود، که میدیدم آقا همیشه پیش از شروع نماز، با یک شانه مَحاسنِ* خودش را خوب شانه میکرد و به صورتش عطر میزد. همیشه توی جانماز آقا یک شانه و یک شیشه عطر وجود داشت. یک بار که با خانوادهام برای زیارت امام هشتم به مشهد رفته بودم، در آن جا تصمیم گرفتم که برای امام یک سوغاتی بخرم. مادرم میگفت: «معلوم نیست که آقا سوغاتی را قبول کنند!» اما من خیلی اصرار کردم و گفتم حتماً باید بخرم. یک شیشه از عطرهای ارزان قیمت مشهد را انتخاب کردم و خریدم. وقتی که به تهران برگشتیم، با مادرم پیش امام رفتم. در آن جا مادرم به امام گفت: «آقا، Õ نام گل: جنرال دی وت Õ ارتفاع: 40 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1904

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 8