مجله کودک 459 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 26

آرزو محمد عزیزی «نسیم» دلم میخواهد امشب نخوابم تا سحرگاه نگاهم را بدوزم به روی روشنِ ماه  Õ نام گل: منتون Õ ارتفاع: 65 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1971

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 26