مجله کودک 464 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 35

... خوب نشده. نکنه بدتر بشه. نکنه بمیره اگه بمیره من از غصه چکار کنم؟ ذغالم، به من بگو چته؟)) نصیحت­های جمال تمام نشده، نصییحت­های جلال شروع میشه. چرا این­ها هیچ کدام­شان نمی­فهمند که من چقدر ذغال را دوست دارم. چکار کنم؟ دست خودم که نیست. کمال: (( مامان بیا به چشم­های ذغال نگاه کن، حالش خوب نشده. دواها هم که خوبش نکرده، نکنه حالش بدتر بشه؟ کاش بابا اینجا بود. اگر بود حتما می­فهمید ذغال چشه، چرا باید بابا مراقب گوسفندهای دیگران باشه و ذغال من باید اینجا درد بکشه؟ بابا کی میاد؟ فکر نکنم تا یک ماه دیگر هم بررگردد نه؟)) مامان: (( توکلت به خدا باشه. شیر گاوها را که دوشیدم برایش (( پلنگ مشت )) درست می­کنم بلکه افاقه کنه، برو بره­ات را بیار.)) کمال: (( چقدر از این دواها بخوره؟ چند روز است که دارید برایش درست می­کنید، اما ... هیچ کار دیگه­ای بلد نیستید؟ باید براش یه کاری کرد. مامان تو رو خدا.)) مامان: ((بیا اینو بگیر و بده بخوره. انشاالله خوب میشه. دلت گرم باشه پسر جان.)) هول نزن. خدای نکرده توی گلوت میشکنه. آها، فهمیدم،. مش موسی، حتما میتونه کمک کنه. چرخش در سیارات چرخش همان حرکت دایرهای شکل سیارات و اجرام فضایی است که به آن «اسپین» نیز گفته میشود. چرخش در هسته اتم هم وجود دارد. براساس این مدل، قمرها برگرد سیارات در حال چرخشند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 35