مجله کودک 465 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند دوستداران حضرت امام(س)، تقریباً هرروز، مقداری نبات، قند، پارچه، سکه، اسکناس و مانند آن را برای متبرک شدن یا خواندن دعا به آنها به دفتر حضرت امام میآوردند. از این اشیاء متبرک شده برای شفای بیماران، رفع گرفتاریها و آمدن برکت، استفاده میشد. حضرت امام نیز با دست مبارکشان آنها را متبرک میکردند. چنانچه درخواست دعا شده بود نیز بر آنها دعا میخواندند. روزی یکی از افراد متدینی که در هلال احمر به کار مشغول بود، مضطربانه به دفتر تلفن کرد که حال یکی از رزمندگان در جبهه براثر اصابت ترکش به مغزش، بسیار وخیم است. وی گفت که پزشکان به این رزمنده، جواب رد دادهاند و دیگر از بهبود حال او مأیوس شدهاند. اکنون تنها امید او به خدا و دمای شعلههای خورشیدی بیش از ده میلیون درجه سانتیگراد است. این زبانههای آتشین حاوی انرژی فراوانی نیز هستند. حدس زده میشود قدرت انرژی آنها برابر با یک میلیون بمب اتم باشد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 4