مجله کودک 465 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 11

قسمتهایی از حرکات ریتمیک استفاده میکنیم که برای کودکان جالب است. حرکاتی که هم بازیگران و هم تماشاگران با هم انجام میدهند. در جاهایی هم از طنز گفتاری بهره میبریم که بیشتر مناسب نوجوانهاست. به هر حال خردسالان و کودکان مخاطبان اصلی کار ما بودهاند اما همزمان تلاش کردهایم که کارمان گروههای سنی دیگر را هم پوشش دهد. Õ از چه زمانی از روی صحنه نمایش به تلویزیون کشیده شدید؟ کارم در تلویزیون با برنامه موتور امداد شروع شد. 7/2/87 من به شبکه دو رفتم و اولین باری بود که جلوی دوربین در یک برنامه زنده قرار میگرفتم. Õ چه حسی داشتید؟ اجرای یک برنامه زنده تلویزیونی برای اولین بار باید کار مشکلی باشد. هم میشود گفت مشکل و هم میشود گفت که چه عالی. احساس خیلی خوبی داشتم. از وقتی هدفم را روی نمایش برای کودکان گذاشتم همیشه به این موضوع فکر میکردم که شاید روزی این اتفاق بیفتد. البته همیشه هم به این فکر میکردم که چه خوب است این اتفاق زمانی بیفتد که من دارای حرف تازهای برای گفتن باشم. دست وپا چلفتی اولین شخصیتی بود که در برنامه موتور امداد بازی کردم. موتور امداد به کمک کسانی میرفت که مشکلی برایشان پیش آمده بود. در همان برنامه چیزی بین چهل تا پنجاه شخصیت مختلف را بازی کردم. نقشهایی مثل آقای هندی، آقای آلوچهفروش، مرد جنوبی، پسرخاله قلقلی، بچه غول، رابینهود و... بازی میکردم، مینوشتم، شعر میگفتم و خلاصه اینکه حضورم در آن برنامه خیلی پررنگ شده بود. Õ شخصیت عمومهربان چگونه شکل گرفت؟ گرد آن میچرخند، ایجاد میکنند. در بعضی نقاط ساحلی از این پدیده برای ماهیگیری استفاده میشود. زیرا با بالا آمدن آب، میتوان تورهایی در ساحل کار گذاشت تا ماهیها در آنها صید شوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 11