مجله کودک 465 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 30

«بیبی خورشید» میخواهد مثل هر سال، شب یلدا؛ اولین شب زمستان را برای بچهها جشن بگیرد. اما کرسیاش سرد است و پشتبام خانهاش هم چند ترک برداشته است. او باید چکار کند؟ کتاب «خورشید کرسی بیبی» چنین داستانی دارد. این کتاب را «سرور پوریا» نوشته است و انتشارات «نازنین» آن را در پنجهزار نسخه برای بچههای کلاس چهارم و پنجم ابتدایی چاپ و منتشر کرده است. برای آشنایی بیشتر با قصه کتاب، قسمتی از ماجرای خورشید کرسی بیبی را با هم میخوانیم. قدیمیترین رصدخانه مربوط است به صد سال قبل از میلاد مسیح (ع) و در برجی واقع در شهر آتن یونان قرار داشته است. رصدخانه مراغه نیز که توسط خواجه نصیرالدین طوسی بنا شد، از قدیمیترین رصدخانههای جهان است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 30