مجله کودک 468 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 7

ظهر آن روز، رود شاهد بود آنچه را بر زمین ما رخ داد آسمان نیز خوب یادش هست تشنگان را چگونه پاسخ داد  ظهر آن روز دشمنان چون خار بر تن سنگ و خاک روییدند با هراس از شکفتن باران ابرها را از آسمان چیدند  در دل خویش گریه میکردند ابرها با نگاهِ بغضآلود اشکی از چشمشان نمیجوشید خیمه چشم انتظار باران بود «دوست» فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش را تسلیت عرض می نماید. سوارشدن بر دوچرخههای اولیه، روش خاص خود و البته سختی داشت. شخص باید یک پایش را روی رکاب میگذاشت و مسافتی را لیلیکنان با دوچرخه حرکت میکرد تا وسیله، شتاب بگیرد. آنگاه به ناگهان بر روی زین دوچرخه میپرید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 7