مجله کودک 468 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 11

Õ مسابقات اتومبیلرانی به شکلهای گوناگونی برگزار میشوند. بله رشته اتومبیلرانی شاخههای گوناگونی دارد. یکی از این شاخهها کارتینگ است. مسابقات فرمول سه، فرمول یک، مسابقات درگ که در آن دو اتومبیل در کنار هم شتاب میگیرند، مسابقات هفتاد و دوساعته که در آن مسابقات چندین راننده به صورت شیفتی رانندگی یک ماشین را برعهده دارند، مسابقات لیفت که در اینگونه از مسابقات ماشینها مسیرهای مارپیچ و زاویهدار را طی میکنند نیز از دیگر شاخههای رشته اتومبیلرانی است. همچنین باید به مسابقات رالی اشاره کرد که در شکلهای مختلفی برگزار میشود. Õ از کارتینگها شروع کنیم، خیلی کوچکند وچندان جدی به نظر نمیرسند. به کوچکی آنها نگاه نکنید. این وسایل لقب هیولای کوچک را روی خود دارند و به عنوان پایه و مادر رشته اتومبیلرانی شناخته میشوند. این ماشینهای کوچک در ابتدا با تکه آهن پارههایی توسط سربازان نیروی هوایی و برای تفریح ساخته شدند اما به مرور زمان به عنوان یکی از پرهیجانترین وسایل برای رشته اتومبیلرانی شناخته شدند. از آنجا که این ماشینها سرعت نسبتاً زیادی دارند راندن آنها به قدرت تصمیمگیری سریع نیاز دارد. افرادی که در راندن این وسیله به مهارت میرسند میتوانند به مراحل بعدی در رشته اتومبیلرانی وارد شوند. افرادی که در مسابقات فرمول یک شرکت میکنند دوره کارتینگ را پشت سر گذاشتهاند و تعداد بسیاری از قهرمانان اتومبیلرانی را میتوان نام برد که کارشان را با کارتینگ شروع کردهاند. Õ در ایران هم مسابقات کارتینگ برگزار میشود؟ بله. اعزام به کشورهای خارجی هم داشتهایم. میتوان گفت در حال حاضر کارتینگ استانداردترین مسابقه اتومبیلرانی است که در ایران برگزار میشود. Õ بعضی از کودکان هم سوار بر کارتینگ میشوند. راندن این هیولای کوچک برای آنها خطرناک نیست؟ برخی به اتومبیلرانی به عنوان یک رشته خطرناک نگاه میکنند در حالی که چنین نیست، البته به شرطی که تمام جوانب ایمنی رعایت شود و رانندگی در یک پیست کاملاً استاندارد صورت بگیرد. گروههای مختلف سنی ازجمله کودکان میتوانند از این گروهی از دوچرخههای اولیه، پدال نداشتند. این دوچرخهها در سالهای دهه 1800 میلادی استفاده میشدند. دوچرخهسوار تا زمانی که شیب زمین اجازه میداد بر ترک دوچرخه سوار میشد، سپس خود دوچرخه را با دست حمل میکرد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 11