مجله کودک 468 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 17

عروسک­های شبیه 2 تا از این عروسکها کاملاً شبیهاند. آیا میتوانید آنها را پیدا کنید؟ پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: 3 اختلاف تصویر را کامل کن نوعی موتورسیکلت در سال 1869 ساخته شد که به «سوزاننده استخوان» معروف بود! در این وسیله، موتور بخار درست زیر زین قرار میگرفت و از شدت گرما موتور داغ میشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 17