مجله کودک 468 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 23

مسابقات دوچرخهسواری «تور دوفرانس» از مهمترین رویدادهای ورزش دوچرخهسواری در جهان است. اولین بار در سال 1903 میلادی این مسابقات راهاندازی شد. شرکتکنندگان باید در مدت 24 روز، 2500 مایل راه را طی کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 23