مجله کودک 468 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 29

شاید پنالتی حذف شود! فیفا، کمیتهای را تشکیل داده است تا در مورد حذف قانون ضربات پنالتی برای تعیین تیم برنده در مسابقاتی که جنبه حذفی دارند، تحقیق کند. سب بلاتر رئیس فیفا گفته است، احمقانه است که یک تیم، شانسی یک بازی را ببرد و بازیکن تیم مقابل به سپر بلایی برای شکست تیمش تبدیل شود. به همین دلیل گروه ویژهای را تشکیل دادیم تا راهحلهای این مشکل را پیدا کنند. اما برخی کارشناسان عقیده دارند که قانون ضربات پنالتی به دلیل هیجانی که ایجاد میکند، باید همچنان جزئی از فوتبال باقی بماند. 1-موتور با حجم 320/1 میلیمتر مکعب 2-جای نشستن موتورسوار (زین ندارد) 3-لاستیک عقب با 13 اینچ پهنا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 29