مجله کودک 468 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 37

 طراحی یال و دم اسب به همراه خصوصیات کلی چهره اسب را در این مرحله انجام میدهیم.  با خطوط ساده هاشورمانند، طراحی خود را کامل میکنیم و به دلخواه محیط اطراف اسب را هم نقاشی میکنیم. 5000 مایلی نیویورک تا کالیفرنیا را طی کردند. این مسافرت 11 هفته طول کشید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 37