مجله کودک 481 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 6

دوربین کاغذی عباس علی سپاهی یونسی کاغذی را لوله کردم کاغذم شد دوربینم دوربینم هست ساده میشود با آن ببینم.  میکنم یک چشم خود را بسته، وقت کار با آن مادرم از اختراع من شده، خوشحال و خندان. افسر فرمانده ارتش دانمارک (سال 1940) پالتوی بلند مشکی و دولایه، به همراه دو گل رُز فلزی و قهوهای رنگ بر روی سردوشی و نشانه کلاه، ویژگی لباس افسران فرمانده ارتش دانمارک بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 6