مجله کودک 482 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 482 صفحه 34

«سگها لطیفه نمیگویند!» عنوان کتابی است که پروین علیپور، مترجم توانای کودک و نوجوان کشورمان آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است. کتاب توسط لویس سَ کر در 25 بخش نوشته شده و بچههای دوره راهنمایی تحصیلی میتوانند آن را بخوانند. با هم قسمتی از آغاز کتاب را میخوانیم تا بیشتر با حال و هوای آن آشنا شویم. سرباز رژیم اشغالگر قدس- سال 1973- نبرد صحرای سینا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 482صفحه 34