مجله کودک 485 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 10

اگر کف دستمان را به مرکب آغشته کنیم و آن را بر سطح یک کاغذ قرار دهیم، نقشی از دستمان روی کاغذ بهجا میماند. با استفاده از مرکبهای رنگی میتوانیم به طرحها و نقشهای رنگ به رنگ برسیم. مشکی، زرد، ماژنتا (ارغوانی) و سایان (فیروزهای) اگرچه هرکدام به تنهایی یک رنگ هستند اما در ترکیب با یکدیگر، رنگهای دیگر را میسازند، همه رنگها را. به صفحات این نشریه، یا به جلد آن نگاه کنید و دقت کنید که در آن چند رنگ میبینید؟ شاید برایتان جالب باشد که بدانید برای چاپ آن همه رنگ، تنها از چهار مرکب رنگی استفاده شده است، یعنی همین چهار رنگی که در این صفحه و در زیر این نوشته میبینید. از این چهار رنگ و از ترکیبات مختلف آنهاست که تصاویر تمام رنگی شکل میگیرد. اما همزمان به بسیار کوچک بودن نقاط رنگی هم توجه کنید که باید بسیار دقیق کنار هم قرار گرفته باشند تا بتوانند تصویری رنگی را شکل دهند. چاپ، صنعت ظریف و دقیقی است. ادامه دیدار با حسین خیرخواه وطن را میخوانید. او چهل و شش سال در زمینههای گوناگون چاپ فعالیت داشته و اکنون حدود پانزده سال است که به عنوان ناظر چاپ فعالیت میکند. امیر محمد لاجورد چهار رنگ و همه رنگها قسمت دوم سرباز واحد مارین ارتش انگلستان- سال 1950 این نیروها در ژاپن و کره وارد عمل شدند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 10