مجله کودک 485 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 36

جدول مستطیل 50 خانهای افقی 1.غذای گیاه- از پونه بدش میآید- با بینی استشمام میکنند. 2.دارای مهارت- کلمهی نفی عرب. 3.در زمین لرزه، برای زمین اتفاق میافتد- آن سوی هر چیز. 4.درخت انگور- متضاد «سیار». 5.همراه شلوار- فرد تنها را گویند- سم. عمودی 1.زیاد نیست- تردید و دودلی. 2.نهنگ. 3.دوره و زمانه، روزگار. 4.هر چیزی که به رزم مربوط شود. 5.ضربه و تکان شدید. 6.خاندان. 7.روایتکننده. 8.راز نهفته. 9. مجموعهی آنها، سوره را تشکیل میدهد. 10. غوزهی پنبه- جنس مذکر. پاسخ جدول شماره گذشته جدول 60 خانه­ای سرباز ارتش آمریکا- نبرد «تارائو»- سال 1943 نبرد تارائو از خونینترین نبردهای جنگ جهانی دوم بود که بین آمریکا و ژاپن روی داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 36