مجله کودک 487 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 6

طعم صلوات افشین علاء یک روز که پیغمبر از گرمی تابستان همراه علی میرفت در سایهی نخلستان  دیدند که زنبوری از لانه خود زد پَر آهسته فرود آمد بر دامن پیغمبر  بوسید عبایش را دور قدمش پَر زد بر خاک کف پایش صد بوسهی دیگر زد انگور زرد، نوع دیگری از انگور است که از مقدار زیادتری نسبت به سایر انگورها قند دارد. دانه این نوع انگور معمولاً کوچکتر از انواع دیگر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 6