همراه با نوجوانان مسلمان هندوستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

همراه با نوجوانان مسلمان هندوستان

همراه با نوجوانان مسلمان هندوستان

‏«صدای انقلاب» عنوان مجموعه‌ای رنگی از نقاشیهای کودکان و نوجوانان هندوستان است که توسط خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو در 88 صفحه، 3000 نسخه و در اسفند ماه 1364 به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با یک مقدمه منتشر شده است.‏

‏در مقدمه آمده است: «ما در سالگرد انقلابمان خواستیم خود را بیازماییم که پس از گذشت هفت سال این نونهالان از انقلاب ما چه شناختی دارند؟ از سرگذشت ما چه اطلاعی دارند؟ تنها یک اطلاعیه بودن تفسیر، خیلی محدود. همراه جمله «راه اسلام» انتشار دادیم. تیراژ مجله‌مان محدود بود و سن پاسخ‌دهندگان نیز محدود و فرصت لازم نیز کوتاه.‏

‏ما پیشنهاد داده بودیم که فقط نوجوانان 10 تا 16 ساله اگر مایلند می‌توانند «مفهوم انقلاب اسلامی» ما را طی یک نقاشی ترسیم و برای ما ارسال دارند تا جوایزی هم نفرات ممتاز بابت این هنرشان دریافت دارند. اول فکر کردیم شاید به دلیل کمی آگاهی یا مشکل ترسیم چهره انقلاب به آن عظمت در یک صفحه نقاشی آنهم برای نوجوانان درخواست ما بی‌جواب بماند اما با شگفتی ملاحظه شد که بسیاری پاسخ مثبت داده و چه بسا نقاشیهای زیبایی هم فرستاده‌اند...»‏

‏ اکنون مجله «حضور» به پاس و زحمات نوجوانان مسلمان هندوستانی و قدردانی از ابتکار پسندیده خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هند چند نمونه از این آثار را عرضه می‌نماید. هر چند شش سال از چاپ این اثر با ارزش سپری شده باشد.‏


‏□□‏

‏امام در حال دعا و نماز است و انقلاب ایران در سایه چنین رهبری به ثمر رسید.‏

نام‏: زبیده نسرین‏

نام پدر‏: داود سلیمان‏

سن‏: 15 سال‏

شهر‏: تریچی‏

‏ □□‏

‏بعد از انقلاب اسلامی ایران اسلام محمدی(ص) در ایران احیا شده است.‏

نام‏: محمد شفیق‏

نام پدر‏: محمد رفیق‏

سن‏: 14 سال‏

شهر‏: علیگره‏

‎ ‎

‎ ‎