آخر جستجو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

آخر جستجو

‏آخر جستجو‏

‏ز خود گر گذشتی به او می‌رسی ‏

‏به آن آخر جستجو می‌رسی‏

‏به آن آخر و اول جستجو‏

‏به آن اول و آخر آرزو‏

‏به پایان و آغاز هر ماجرا‏

‏به آغاز و پایان چون ‌و چرا‏

‏کجا می‌روی؟ می‌روم سوی دوست‏

‏که از حسن او، روی عالم نکوست‏

‏هلا نازنین جان ایثارگر ‏

‏عزیزم، مرا نیز با خود ببر‏

‏□‏بندر بوشهر ـ مهر 1359

‎ ‎