روح آب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

روح آب

                                                                                                                                                                                                                                                 روح آب

‏بخوان که در نفست آفتاب می‌گذرد‏

‏زلال نور بر آن لعل ناب می‌گذرد ‏

‏تو از حریم کدامین بهار می‌آیی ‏

‏که تا رکاب سمندت، گلاب می‌گذرد‏

‏تو را دلی است چو دریا، که موج‏

‏ حادثه‌ها ‏

‏حقیر و خرد بر آن چون حباب می‌گذرد‏

‏تو آیه‌های بلند هدایت و نوری‏

‏که در حضور تو شب باشتاب می‌گذرد‏

‏شراب نوش تو را کی به کام جان نوشد ‏

‏کسی که روز و شبش در سراب می‌گذرد‏

‏گمان خرمی جان خود نمی‌بردم ‏

‏بر این کویر مگر روح آب می‌گذرد؟‏

□ سیاوش دیهیمی 

‎ ‎