مجله کودک 493 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 31

دلقک سیرک این دلقک را راهنمایی کن تا به چادر سیرک برسد. پوست خیار اثر خوبی در رفع ناراحتیهای پوست و تامین شادابی پوست بدن دارد. همچنین خیار برای رفع خارش پوست نیز موثر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 31