مجله کودک 501 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد بازی پسرک بازیگوش رو و پشت جلد، تصویر یک باغوحش را میبینید. خانوادهای برای بازدید از این باغوحش آمدهاند. پسر بازیگوش خانواده کیف مادرش را یواشکی برداشته و اشیاء داخل آن را در جاهای مختلف انداخته است. قلم بردارید و این 10 عدد شیء را در نقاط مختلف تصویر پیدا کنید. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر: 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست شعر دوست قصه دوست کتاب در مجله دزدان دریایی فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه قدیمی ترین دزدان دریایی انواع دزدان دریایی دزدان دریایی اقیانوسهند .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 2