مجله کودک 501 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 24

شمشیر هلالی با حالت خمیده آن بیشتر مورد استفاده دزدان دریایی آبهای مدیترانه و بربرهای شمال آفریقا بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 24