مجله کودک 501 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 32

«رولد دال» نویسنده نروژی، از موفقترین نویسندگان ادبیات کودکان در جهان است. داستانهای او خوانندگان زیادی بین بچهها دارد. یک ویژگی داستانهای دال این است که او در داستانهایش به آدمها، نگاه انتقادی دارد و نمیخواهد عیبهای آنها را بپوشاند بلکه تلاش میکند تا از عیبها انتقاد کند. رولد دال داستانهایی مثل چارلی و کارخانه شکلاتسازی، هلوی غولپیکر، ماتیلدا و چند داستان پرخواننده دیگر را هم نوشته است. داستان «خانواده آقای ابله» توسط میرعلی غروی ترجمه شده و انتشارات کتاب مریم آن را سه هزار نسخه چاپ و منتشر کرده است با هم قسمتی از داستان کتاب را میخوانیم. سکههای طلا و نقره، معمولاً در کشتیهایی که از آمریکای جنوبی به اسپانیا بازمیگشتند فراوان وجود داشت و انگیزه خوبی برای دزدان دریایی بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 32